Nieuw in het fotoboek:
- Oratorium Schepping - Doopdienst 21 mei 2017 - Doopgedachtenis - Gezinsdienst 2017-05-28 Houd je mond niet

 

Liturgische bloemstukken:
Op weg naar Pasen en Pinkster 2017
klik hier:


Dominee Huiser komt naar de Vredeskerk!

Na de morgendienst van 25 juni jl kon onze kerkenraadsvoorzitter aankondigen, dat er een beroep was uitgebracht op Ds. Pieter Huiser uit de Protestantse Kerk in Lemmer. U heeft daarover in het kerkblad van 29 juni kunnen lezen. De aansluitende uitnodiging om met het echtpaar Huiser kennis te maken was niet tegen dovemansoren gericht. Méér dan 100 gemeenteleden hebben geboeid geluisterd naar zijn presentatie, gevolgd door vele gesprekken en gesprekjes. Een zeer geslaagde wederzijdse verkenning.

 16 Juli jl. kon na de dienst de blijde mededeling volgen dat Ds. Huiser het beroep heeft aangenomen. Zéér verheugd hebben we daar kennis van genomen, ook getuige de bijval en het luide applaus daarna. In de afgelopen tijd is er intensief contact geweest tussen diverse disciplines uit onze kerkenraad en het echtpaar Huiser en natuurlijk hebben zij de pastorie bezichtigd. Héél mooi wonen, maar er moet wel flink opgeknapt worden. Het CvK (Joost van Elfrinkhof) had zich daarover al in een eerder stadium gebogen en er lagen verbouwingsplannen klaar, die met de nieuwe bewoners konden worden doorgesproken. Zij konden ook eigen wensen inbrengen en zo kunnen we ook een warm woonwelkom bereiden.

Ook een verheugende mededeling voor Ds. Jan Esveldt zo memoreerde de voorzitter. Hij heeft zich gedurende een turbulente periode met volle kracht ingezet om de pastorale zorg te verlenen. Met véél inzet en steun. We konden immer een beroep op hem doen. Ons past héél veel dank daarvoor! Hij heeft te kennen gegeven dat hij graag de bevestigingsdienst van Ds. Pieter Huiser zou leiden en daar gaat de kerkenraad graag op in. Ds. Jan Esveldt blijft ook beschikbaar om onze nieuwe predikant in te werken zodat een vloeiende overdracht is gewaarborgd.

Er is intussen een officieel verzoek uitgegaan naar de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lemmer om het mogelijk te maken om onze nieuwe dominee te bevestigen op zondag 8 oktober 2017.

We zullen dan een feestelijke dienst vieren en we zullen daarvoor ook zeker een beroep doen op de gemeente, aldus de voorzitter, die afsloot met een uitdrukking van grote dankbaarheid voor een nieuwe fase in de geschiedenis èn in de toekomst van de Vredeskerk.

Namens de kerkenraad,
Evert C.A. Versluis
Waarnemend scriba