Nieuw in het fotoboek:
- Dauwtrappen Hemelvaartsdag 2017 - Witte donderdag 2017 - Palmpasen 2017 - Vrijwilligersavond 13 januari 2017

 

Liturgische bloemstukken:
Op weg naar Pasen en Pinkster 2017
klik hier:


Onze Vredeskerk heeft op dit moment 2 vacatures:

Wij zoeken een  Predikant

Indien u als predikant geïnteresseerd bent om onze gemeente te dienen op basis van de profielschets, dan nodigen wij u van harte uit dit kenbaar te maken aan de secretaris van de beroepingscommissie
beroepingscie@vredeskerk-nijkerk.nl, waar u ook nadere informatie kunt aanvragen.
U krijgt dan een informatiepakket toegezonden.
Een complete profielschets treft u hier.

Sluitingsdatum: 31 maart 2017


Wij zoeken een  Kwartiermaker

Daarmee bedoelen wij een functionaris in dienst van (het moderamen van) de Vredeskerk, die gedurende 1-1,5 jaar onze vrijwilligersorganisatie doorlicht en gemeentetaken op elkaar afstemt en zo kwartier gaat maken voor een soepele organisatie in de toekomst.
Een volledige profielschets treft u hier.
Indien u op basis van deze informatie geïnteresseerd bent, nodigen wij u uit uw belangstelling tot uiterlijk 31 maart 2017 kenbaar te maken aan de (waarnemend) scriba van de kerkenraad van de Vredeskerk te Nijkerk op scriba@vredeskerk-nijkerk.nl
Wij zullen u dan een compleet informatiepakket sturen.