Bevestiging ambtsdaragers 6 maart 2016

In deze dienst is er bevestigen en het herbevestigen van een aantal ambtsdragers:
het zijn Aalt van Dunschoten, als diaken en Elly van der Hulst - Bouw als ouderling.
Herbevestigd worden: de ouderlingen Ina Versluis - Bijl en Wilma van Vulpen en Rik Meijer, als diaken.
Tevens wordt afscheid genomen van een viertal zittende ambtsdragers:
Marjan en Albert-Jan van Galen, Rinske van de Kaa – de Koe en Leo de Vries.

Klik hier voor een diavoorstelling