Startzondag 6 september 2015 - Page #1

Op een ‘normale zondag’ is het ’s ochtends rond half tien nog betrekkelijk rustig in de Vredeskerk.
Wie rond die tijd via de achteringang binnenkomt, treft daar doorgaans de dienstdoend koster,
de mensen van ‘de koffieploeg’, leiding van de kindernevendienst, de organist en de ambtsdragers voor die zondag.
Op 6 september j.l. was het rond diezelfde tijd echter al een drukte van belang.
In de keuken en de zalen waren veel mensen bezig met de voorbereidingen voor de dienst en de activiteiten nadien.
Huisbakkers liepen af en aan om hun taarten en koeken af te geven.
De dames die de regie voerden over de maaltijd en de kerkenraadsleden, die met de organisatie waren belast,
leidden de drukte -rustig, maar beslist- in goede banen.

Aan de goed bezochte dienst (thema: ‘Goede buren’) leverde het eerder genoemde Vredeskerkorkest een prachtige bijdrage.
Nico Poorter benoemde de bijzondere rol van een aantal gezinnen uit onze gemeente in het orkest.

Bij terugkeer van de Kindernevendienst brachten de kinderen kopjes en bekers mee,
waarin de bloemengroep prachtige bloemstukjes had gemaakt.
Na afloop van de dienst kon men een kopje reserveren,
om dit na de lunch af te geven bij iemand voor wie men een goede buur wil zijn.
Na de inspirerende dienst lichtte Arie Jongejan het vervolg van de activiteiten kort toe.
Om te beginnen liet ieder zich het gebak bij de koffie, thee of limonade goed smaken.
Gelukkig was het droog, zodat -wie dat maar wilde- een plekje in de tuin kon zoeken.
Na de koffie / thee met gebak, kon men een selfie maken, in het ‘burencafé’ een passende activiteit uitzoeken,
of de uitgezette ‘nieuwe buren wandeling’ maken, terwijl de kinderen knutselden in de tent.
Aansluitend werd genoten van een overheerlijke (en zeer complete) lunch.

Click here for a slideshow

Page 1 | 2