Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

Foto's van kinderactiviteiten tijdens de dienst: klik hier

Kindernevendienst:
Op zondagmorgen beginnen de kinderen samen met hun ouders en/of verzorgers de kerkdienst. Na het gebed bij de opening van het Woord verlaten de kinderen de dienst. Verdeeld over 3 groepen wordt er gesproken, geknutseld en gespeeld naar aanleiding van het Bijbelverhaal. Tijdens deze kindernevendienst is er een eigen collecte. Het is dus de bedoeling dat de kinderen zelf collectegeld meenemen naar de kindernevendienst. De kinderen komen vóór het slotlied weer terug in de kerk om samen met de hele gemeente de zegen te ontvangen. Indien er een doopdienst of dienst van Schrift en Tafel is, komen de kinderen eerder terug in de dienst. Ze kunnen dan getuige zijn van het dopen of deelnemen aan de maaltijd

Doel: 
Leeftijdscategorie:

Plaats:
Aantal: 
Tijd: 
Inlichtingen:

Kinderen betrekken bij de zondagsdienst d.m.v. “Kind op zondag”.
groep A : groep 1 t/m 4 van de basisschool
groep B : groep 5 t/m 8 van de basisschool
In de kerkzalen
Wekelijks, behalve in de bouwvakvakantie
Zondagmorgen, tijdens de kerkdienst
Mevr. M Wateler-Huisintveld (Mariët), E-mail: knd@vredeskerk-nijkerk.nl

Oppas:

Tijdens de dienst op zondagmorgen worden de jongste kinderen opgevangen.
De kinderen kunnen volop spelen en worden onder toezicht van (2) begeleidsters bezig gehouden.
Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan ze naar de Kindernevendienst.
Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Aantal:
Tijd:   
Inlichtingen:

Opvang voor de jongste kinderen tijdens de kerkdienst zodat de  ouders of verzorgers zelf de dienst bij kunnen wonen.Kinderen van 0 t/m 3 jaar
Vredeshoek
Wekelijks
Zondagmorgen, tijdens de kerkdienst
Mevr. J.M. Bouw-Pijpers (Annemieke) E-mail: kinderoppas@vredeskerk-nijkerk.nl


Jeugdkapel:

Gelijktijdig met de kerkdienst op zondagmorgen komen jongeren apart bijeen. In iedere bijeenkomst komt een (actueel) onderwerp aan de orde. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Tijdens de viering drinken we wat met elkaar. De data worden vermeld in het kerkblad en op de website www.vredeskerk-nijkerk.nl.  Ook hangen er datalijsten op 3 verschillende prikborden in het kerkgebouw.
De jongeren zelf worden geïnformeerd per mail.
Doel: 
Leeftijd:
Plaats:
Aantal: 
Tijd: 
Inlichtingen:
Jongeren bij de kerk betrekken door tijdens de dienst met jongeren te discussiëren en samen te bidden
Jongeren van de middelbare school (12 tot en met 17 jaar)
Vredeshoek
ongeveer 1 maal per 2 weken
Zondagmorgen, 10.00 – 11.00 uur, aankondiging in het kerkblad
Mevr. I. van Poolen ( Ilvy ) E-mail: jeugdkapel@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugddiensten:

Op de derde zondag van  november wordt de jaarlijkse Thomasviering.(Thomas Celebration) gehouden.
Dit is een moderne eigentijdse viering voor jongeren en voor iedereen die zich jong voelt.
Met videobeelden, muziek en creatieve verwerkingen van de Bijbel aan de hand van een thema.
In het voorjaar wordt er een jeugddienst samen met Expeditie Corlaer gehouden. Jongeren van de Vredeskerk, leerlingen van het Corlaer, een jeugdouderling en een predikant bereiden de dienst voor en zorgen voor de uitvoering.
De dienst in juni is een gezinsdienst. Deze dienst wordt voorbereid door het Kinderkoor en de Kindernevendienst
Doel:  
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Aantal:
Tijd: 
Inlichtingen:
Verzorgen van speciale diensten voor en door jongeren.
Jongeren
Kerk
3 keer per jaar
Zondag (zie aankondiging in het kerkblad)
Mw. J.K. Wolters-Kluijfhout (Mini) E-mail:  jeugddienst@vredeskerk-nijkerk.nl

Hoewel deze diensten zich in eerste instantie op de jongeren richten, zullen ook ouderen voldoende inspiratie vinden in deze diensten.