Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Kerkelijkbureau
Aanmelden
Adressen / Contact
Externe Links
     
Kerkadres:
De kerk staat in het van Reenenpark te Nijkerk en wel op nummer 23.
Tel: 033-2452158
Dit is vlakbij het NS station.

Postadres:
Voor alle poststukken gelieve gebruik te maken van de postbus. De kerk heeft zelf namelijk geen brievenbus. Hierdoor kan ook op de langere termijn worden gegarandeerd dat de post bij de goede geleding terecht komt ook al is er een sterke personele wisseling.

Het postadres is: Van Reenenpark 23 3862 CB Nijkerk.
t.a.v. de desbetreffende geleding (kerkelijk bureau, diaconie, jeugdwerk, pastoraat etc.)

Kerkmeester:
Mw. A. van de Bor-Wilgenburg. Telefoon: 245 71 70
E-mail: Kerkmeester@vredeskerk-nijkerk.nl

Voorzitter kerkenraad: E-mail: voorzitter-kerkenraad@vredeskerk-nijkerk.nl
Scriba:  E-mail: scriba@vredeskerk-nijkerk.nl
Ouderling bijzondere diensten: E-mail: ouderling-bijzonderediensten@vredeskerk-nijkerk.nl


Kerkelijk bureau Vredeskerk:
Mw. Reijnen. Telefoon: 245 46 94 op maandagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur en op donderdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur.
Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken.
Het E-mail: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

Webmaster:
Johan Schoo. E-mail: webmaster@vredeskerk-nijkerk.nl