Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Actueel
Agenda
Catechisaties Bijbelkringen
Fotoboek
Kerkdiensten
Vorming & Toerusting
 
VORMING EN TOERUSTING
Donderdag 15 februari om 20.00 uur in de Kruiskerk, Venestraat 44,
zal drs. Han Wilhelm een inleiding houden over ‘De 70 gezichten van de Tora‘.
Als de Bijbel de basis van het christelijk geloof is, hoe moet de Schrift dan in onze tijd gelezen worden?
En waar kan dat (nog) geleerd worden? In het gezin? Op school? Tijdens de eredienst? Of met de catechisatie?
De veronderstelling dat de Schrift zichzelf uitlegt is immers onjuist, zo blijkt uit het antwoord van de ambtenaar uit Ethiopië aan Fillippus (Handelingen 8:31). De Bijbel moet uitgelegd worden.
Op deze avond zullen joodse leeswijzen en verschillende rabbijnse systemen van uitleg van de Hebreeuwse Bijbel worden besproken, die nog steeds van waarde zijn om de Bijbel te lezen. In het jodendom is: ‘de 70 gezichten van de Tora’, een gevleugelde uitdrukking om de reikwijdte en veelzijdigheid van rabbijnse leeswijzen van het Oude Testament mee aan te duiden.
Dit betekent echter nog niet dat elke uitleg werd geaccepteerd door het rabbijnse jodendom.
We zullen zien waar rabbijnen de grens trokken.


 

VORMING EN TOERUSTING

Donderdag 22 februari om 19.30 uur in de bibliotheek, Frieswijkstraat 99, zal de film ‘Dorsvloer vol confetti’ worden vertoond.
Het verhaal draait om een groot gereformeerd gezin in Zeeland. Katelijne is de enige dochter.
Dagelijks bidden ze God om kracht, zodat ze op ‘de smalle weg’ van het geloof zullen blijven.
Geen televisie, geen muziek - zelfs geen sprookjes.
Alleen ‘Gods woord houdt stand in eeuwigheid’. Maar de verbeelding van de twaalfjarige Katelijne laat zich moeilijk temmen.
De film omzeilt de voor de hand liggende clichés. De ouders van Katelijne zijn geen monsterlijke fanaten, ze houdt van ze.
Dit is geen film vol geschreeuwde confrontaties over een meisje dat in opstand komt.
De gebeurtenissen rijgen zich eerder wat dromerig aaneen, tot de ontroerende maar onvermijdelijke ontknoping.
Gezien het beperkte aantal plaatsen kunt u zich het beste vooraf aanmelden.
De entree is € 7,50 en de kaartverkoop is alleen mogelijk bij de bibliotheek en via www.bibliotheeknijkerk.nl

 

 

 


VORMING EN TOERUSTING

Dinsdag 6 maart om 20.00 uur in het Parochiehuis St. Jan, Holkerstraat 36, zal Juke Hudig het verhaal van Jonah aan de hand van haar pastels toelichten.
Het Bijbelboek Jonah beschrijft een inwijding in de diepste mysteriën van het mens-zijn.
Jonah wordt meestal gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van dit korte maar complexe verhaal.
Jonah wordt geroepen: “Sta op, ga naar Nineveh”. Maar hij vlucht voor de stem van God.
Hij raakt verstrikt in de benauwenis van de diepste wateren, tot hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen. In Nineveh roept hij de bewoners van de stad op tot inkeer te komen.
Hij gaat zelf door alle lagen van bewustzijn en wordt omgevormd.
Een louteringsproces, waarin Jonah alles in zichzelf offert en herboren wordt, verbonden met de Allerhoogste.
Juke Hudig werkt in pastelkrijt. Zij tekende veel ‘tuinen’, impressies van de natuur.
Maar het liefst verdiept zij zich in een ‘heilige’ tekst, zoals onder meer Dante’s ‘Divina Commedia’ en het Bijbelboek Job.
In 2016 voltooide zij een reeks van 55 pastels over Jonah, in boekvorm prachtig uitgegeven door Uitgeverij Nachtwind.
Zij zal ook boeken en kaarten meenemen voor de verkoop.

De Schrift geopend: