Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk
jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Klik hier voor het archief van de bloemengroep.

Liturgische bloemstukken: Op weg naar Kerst 2016


Oudjaar

Achter de boog 12 bonte bloemen: 12 maanden van 2016 waarin van alles is gebeurd.
Voor de boog 12 witte bloemen en bloemknoppen: 12 blanco maanden  met nieuwe
kansen en uitdagingen en nieuw leven. Het nieuwe jaar in geloof, hoop en liefde tegemoet.

 
 

Kerst
In de geboorte van Jezus keert God de wereld om.
Licht breekt onstuitbaar door onder de krans van bloemen.

 

4e advent
gipskruid: de droom van Jozef valt in 1000 stukjes uiteen
De engel brengt Jozef op andere gedachten, in de spiegel zien we
dat het toch goed komt.
Het visioen van de wereld omgekeerd wordt steeds duidelijker zichtbaar.


3e advent
roze kleur: licht breekt al door
Midden tussen de  stenen van de woestijn is er water
dat leven geeft en bloeit de lelie.
We wachten op de komst van de Heer, er is steeds meer zichtbaar in de spiegel.

 


2e advent
Water en schelp: symbool van doop, een nieuw begin.
In de spiegel nieuw begin in vorm van een bloemknop.
De tijd dringt: de bijl ligt aan de wortel
Minder scherven: steeds meer te zien van de droom over vrede.

 

 

1e advent
In de spiegel zien we wat op het eerste gezicht verborgen is. 
Aan voorkant weinig bloemen: waar je voor jezelf leeft bloeit weinig
In de spiegel zien we de wereld omgekeerd: de aarde bloeit waar het visioen van
vrede werkelijk wordt.

 


Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Verschillende bloemen en kleuren: het unieke van elk mens.
In de spiegel de glans van herinneringen.
Gebroken stukjes: gebrokenheid van ons bestaan en moeten missen van hen die dierbaar waren.
 

Oogstdient

 

 

 

Startzondag 2016

 

 

 

 


Liturgische bloemstukken: Op weg naar Pasen en Pinkster 2016 ( klik op foto voor vergroting )


Pasen

Stap voor stap hebben we met Jezus de tocht afgelegd
van de woestijn naar de overwinning op de dood.
Nu mogen we samen met Hem verder gaan.
In de schikking is de beweging uitgebeeld.


 

Stille Zaterdag
Paars en jute: ingetogenheid en rust
Grote steen: gesloten graf


Goede Vrijdag:
Kruis met doornenkroon, gesels en spons
rode bloemen: bloed van Christus
Passiebloem beeldt lijden uit:
stampers - spijkers
5 meeldraden - hamers en 5 wonden van Jezus
bloemkroon- doornenkroon 

Witte Donderdag
Wijn en brood: laatste avondmaal
opgerolde handdoek: voetwassing
Taxus: treurnis
Olijftak: vrede en verzoening
 

Vesperdiensten
drie violen: symbool van de Drie-ene-God
liggende tak: verbondenheid in gebeden 

Week 6 Palmzondag
Boog met palmbladeren als teken van overwinning.
Palmpasenstok verwijst naar de laatste week van Jezus.

 

 

 

 

Week 5
Druiven en wijn beelden wijngaard uit.
Distels: slechte onstandvastige pachters.
Witte bloemen: toegewijde pachters.

 

 

 

Week 4
roze kleur: het licht van Pasen breekt al wat door.
Bloemenhart: onvoorwaardelijke liefde.
Knapzak: geloof in de toekomst.

  

 

Week 3
De ene vijgenboom krijgt de kans te groeien, de andere niet.
Aarde, zon en water: groeikracht.
Bloembolletjes: hoop en een nieuw begin.

 

 

 

 

week 2:
berg met wolk van gipskruid vaasjes met hortensia's:
slapende discipelen Jezus (witte roos) en Elia en Mozes (gerbera's)
klimop: trouw

 

week 1:
Stap voor stap volgen wij Jezus in deze tijd steen en brood:
verzoeking door de duivel witte roos: Jezus, rein en zondeloos
rode roos: de verleiding
Buxus: onverstoorbaarheid van Jezus