Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk
jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Klik hier voor het archief van de bloemengroep.

Liturgische bloemstukken: Op weg naar Pasen 2013

Pinkster
In elk mens,
ontvlambaar
als een draag stuk hout,
blaast god de storm aan:
vurige vonken
van ondoordachte liefde.Pasen

Het graf uitgebeeld door wilgentenen in de vorm van een Ichtus:
Jezus Christus Gods Zoon en Verlosser.
Een steen naast het geopende graf en linnen doeken als teken dat  Jezus is verrezen.
Een ronde kaars in de opening van het graf en veel witte bloemen als teken van Nieuw Leven.

 

 

Goede Vrijdag:
Het kruis waaraan Jezus sterft met een doornenkroon als symbool voor het lijden.
De rode bloemen verwijzen naar het bloed van Christus.

 

  

Witte Donderdag:
Een maaltijd van wijn en verschillende soorten brood, welke de hele wereld symboliseren.

 

 

  

Stille Week Vesperdiensten:
De amaryllis geeft het gebed weer dat uitstijgt boven de aarde naar de hemel.
Er omheen een krans van saamhorigheid - verbonden zijn met elkaar.

 

 
Palmzondag:

De palmtakken staan symbool voor het Hosanna, voor de Zoon van David.
De rode roos verwijst naar Jezus.

 
5e zondag:
de ramshoorn symboliseert de bekendmaking van koning Absalom in Hebron
De grote bloem met de bloemenslinger erachter beelden Absalom uit met de 200 genodigden uit Jeruzalem
die de koning vergezellen naar Hebron.

 

 


4e zondag:
de roze kleur verwijst naar het Licht dat al een beetje doorbreekt
de kaars staat symbool voor de vrouw uit Tekoa, de bloem in prikkeldraad voor Absalom in ballingschap.

 

 


3e zondag: 
de roos die door het water weer omhoog komt en de ronde kaars staan symbool voor opnieuw beginnen;
de kans die David krijgt
nadat hij berouw toont.

 2e zondag

De rode stof en rode bloemen beelden de strook van Saul's mantel uit die David afsneed.
Het mes verwijst naar de mogelijkheid die David had om Saul te doden.

 


1e zondag

De twee boomstronken verbinden de generaties: de grote stronk staat voor de vader en het verleden, de kleine voor de zoon en het nieuwe leven.
De palmtak is een verwijzing naar het verhaal van de intocht in Jeruzalem.
Deze week staat de muziek centraal die David (de roos) voor Saul maakt, uitgebeeld in een lier en bladmuziek.