Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk
jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Klik hier voor het archief van de bloemengroep.


Pinkster:

 Vuur, het licht dat ontvlamt, warm maakt, inspireert.
 Pinksteren; het begin van de geloofsgemeenschap
 Het vuur dat mensen aaneensmeed.

 

 


Liturgische bloemstukken: Op weg naar Pasen 2014

Pasen:
 Aan het kruis de windsels die zijn achtergebleven,
 het graf is open: een nieuw begin!
 Schikking in mooie voorjaarsbloemen als symbool van de paastuin. 

 

Stille Zaterdag:
 De stilte wordt weergegeven d.m.v. het lege kruis en de steen van het graf
 Een open bijbel: verwachting naar morgen... 

Goede Vrijdag:
 Jute en paarse doeken: ingetogenheid
 Kruis met doornenkroon: lijden en sterven
 Rode bloemen: bloed van Christus 

Witte Donderdag:
 De symbolen van het avondmaal:
 Mand met brood, korenaren, druiven en een kan.
 Klimop: trouw 

Vesperdiensten:
 Jute en paars doek: ingetogenheid
 3 orchideeĆ«n en 3 hyacinten: 3 dagen van gebed en inkeer
 Mos en tillandsia: stilte en soberheid
 Takken met knoppen: open handen om te ontvangen
Palmzondag:
 De olijfberg is uitgebeeld, de tulpen zijn symbool voor gebed.
 Drie witte tulpen: Petrus en de twee andere discipelen,
 die niet waakten maar in slaap vielen.

 5e zondag 40dagentijd:

  Witte roos Jezus en rode bloem Petrus
  Drie witte aronskelken voor 3x verloochening
  Strelitzia geeft de haan weer
4e zondag 40dagentijd:

  roze kleur: het doorbrekende licht van Pasen
  Witte roos: Jezus
  Distels (zonde) en hyacinten (macht): FarizeeĆ«rs waar Jezus mee in gesprek is

3e zondag 40dg :
stronken en druiven als symbool voor de landeigenaar die zijn wijngaard verpachtte.
in de muur de hoeksteen uit de gelijkenis van Jezus.
2e zondag 40dg :
Tempelreiniging uitgebeeld in taken, omgevallen kruiken, puin.
judaspenning: zilverstukken gesel van touw waar Jezus de mensen mee verdreef.

1e zondag 40dg :
Toegangspoort van Jeruzalem
mos: stilte
buxus en palmblad: overwinning, hoop
Witte roos: Jezus