Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk jaar.
Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Liturgische bloemstukken Op naar Pasen en Pinkster 2012:

 

Pinkster:
De diverse rode bloemen symboliseren de uitstorting van de heilige geest, zichtbaar door vuurvlammen
en de drie bijbels in drie verschillende talen (Nederlands, Duits en Grieks) staan voor de spraakverwarring
die het gevolg was van het spreken in vreemde tongen.

  

Pasen:
Een opgaande schikking in de witte kleur van vreugde over de opstanding van de Heer.
Ook de ceder als teken van kracht en klimop voor trouw.

 


 

Stille Zaterdag:
De zwarte ondergrond geeft verlatenheid weer.
De rode roos staat voor Liefde, Jezus stierf voor ons aan het kruis.

 


 

Goede Vrijdag:
De doek om het kruis geeft het voorhangsel weer dat van boven tot onder in tweeën scheurde.
De rode bloemen tussen de stenen symboliseren het bloed van Christus.

 

 
Witte donderdag:

De schaal met verschillende soorten brood symboliseert de hele wereld, de druiventrossen de wijn.
Witte bloemen en doeken staan voor zuiverheid en de voetwassing.

 

 


 

Gebedsdiensten:  
In de chaos van de wereld een moment van inkeer en gebed.

 

 
Palmzondag:
De rode rozen bij Ezechiël geven aan dat het volk hem slechts ziet als
een zanger van liefdesliedjes.
Tussen het puin een kring van in bladeren gerolde rode rozen: de mensen
hebben wel de mond vol van liefde maar handelen er niet naar.5e zondag:
De boekrol is dicht: het volk luistert niet.
Er zijn twee wegen uitgebeeld, de donkere bloemen geven de heilloze weg weer,
de lichte bloemen duiden op de goede weg.
De hoorn is er om het volk te waarschuwen.
4e zondag:
We zien een berg met een twijg van de ceder. De ceder staat voor kracht.
Er ligt wat puin (chaos), maar de ceder brengt ook vruchten voort en geeft takken
waarin vogels wonen.
De roze kleur laat zien dat het licht langzaam doorbreekt: de mensen zien
uit naar Gods nieuw begin. 

3e zondag:
Het puin en de bloemen beelden de mensen uit tussen de puinhoop van Jeruzalem.
God spreekt een oordeel uit en bestraft de stad Jeruzalem.
Hij begint telkens opnieuw met de mens, geduldig en genadig.
 

2e zondag:
Binnen het opstandige volk zullen sommige oren wel luisteren en andere niet.

 


1e zondag:
Ezechiël wordt uitgebeeld dmv een boomstronk: standvastigheid.
De boekrol is Gods Woord. We zien het volk Israël in ballingschap: de takken gebonden met touw.
De stekelige bloemen geven aan dat de mensen koppig zijn.