Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk jaar.
Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Liturgische bloemstukken Op naar Kerst 2012:

 

Oud en Nieuw:
De natuur sterft af om in het nieuwe jaar weer tot bloei te komen.
Dat geldt ook voor ons mensen.
Het oude loslaten,
het nieuwe jaar geeft ons nieuwe kansen om weer tot bloei te komen.

 

 

Kerst: 
Er is Licht in het donker. Witte schikking: kleur van vreugde.
Zilveren ballen: de wereld waar naar wij uitkeken, waar zilver zuiver is en spreken oprecht is.

 

 

 

4e advent:
Een vrolijke weg met witte bloemen: Maria gaat op weg naar Elisabeth met goed nieuws.
Stenen langs de weg geven het berglandschap weer, de granaatappel is het symbool van vruchtbaarheid.

 

 

 

3e advent:
De roze kleur laat al wat van het doorbrekend Licht zien. 
Een vrolijk jubelend boeket laat ons blij vooruit zien naar de komst van de Messias.

 

 

 


2e advent

De schikking stelt de bode voor die gezonden wordt om de weg (de uiteenlopende takken) vrij te maken.
Zilverkleurige schaal: we zien uit naar een wereld waarin zilver zuiver  en het spreken oprecht is.

 

 

1e advent

De lantaarn laat zien dat er licht komt in het donker.
De koningskroon staat symbool voor de verwachting dat de Heer koning zal zijn over de gehele aarde.
Ook de in knop zijnde bloemen spreken van verwachting.
De groene takken verwijzen naar eeuwig leven.

 

 


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2011-2012:
 

Het bloemstuk laat het oneindige Licht zien:
het is er in het begin én aan het einde van het leven.
Wij zijn geborgen in het Licht.
God de Heer zegt: Ik ben de alfa en de omega, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.