Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Hof van Lof
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk
jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Klik hier voor het archief van de bloemengroep.

31 december:
Op de grens van het oude naar het nieuwe jaar.
Het hart verbeeldt de Liefde.
Liefde die dóórgaat, van het verleden,
door het heden, naar een nieuwe toekomst.

De lelie is het symbool van zuiverheid.
We mogen altijd weer opnieuw beginnen.

De  kaars stelt het Licht van Christus voor,
het begeleidt ons op onze levensreis.

 

 

Kerst
Er is uit ’s werelds duistere wolken een groot licht stralend opgegaan. (Lied 482)
Ere zij God!

 

  

4e advent
Wingerd, symbool voor Christus, geeft ons veiligheid en 
optimale bescherming. Een echt hek om akker (koren) en
wijngaard (druiven) is overbodig geworden.

 

 

3e advent
Je ziet meer dan je verwacht, de woestijn komt tot leven met
bloeiende cactus en ontluikende hyacinten

 

 

 


2e advent
Berg des Heren met verschillende paden die we mogen bewandelen.
Laurier: roem en overwinning (wapens )
Hyacinten: vrede, verzoening, hoop (ploegscharen)

 

 


1e advent
God zorgt voor ons als een herder voor zijn schapen (gipskruid)
Boog: God's geborgenheid en zorgzaamheid
Roos: liefde van Christus
Klimop: troost en trouwLaatste zondag kerkelijk jaar:
Wijnstokken:  Jezus, aarde, stevige basis
Wortels aan de wijnstok: diepgewortelde herinneringen die we mogen koesteren
Voor ieder die we gedenken deze dag is een bloem gestoken
Grote amaryllis: ieders persoonlijk verlies
Bloembol: onze innerlijke kracht die het ons mogelijk maakt door te gaan
Alles rustend op handvormige bladeren: wij mogen ons gedragen weten door God.
Oogstdienst 2017

 
 

Startzondag 3 september 2017
Startzondag bij het thema 'Een smakelijk gerecht'.
Met eetbare ingrediënten in het bloemstuk.

 

 

 

Liturgische bloemstukken: Op weg naar Pasen en Pinkster 2017 ( klik op foto voor vergroting )


Pinkster
rode bloemen: tongen van vuur
handvormig blad: Gods hand is in ons leven aanwezig,
Hij draagt ons, wij zijn veilig en kunnen verder
witte bolletjes: de Heilige Geest die rond wil gaan in ons leven
klimop: Gods trouw 

 

 

 

Pasen
Een wit bloemstuk als teken van vreugde om de opstanding van Jezus uit de dood.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag ónze kracht worden!

 

 


Stille Zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus' kruisdood
Voorzichtig breekt al het licht van Pasen door
Groen om het kruis: doorgaand leven

 

 

 

Goede Vrijdag
Kruis met doornenkroon: het Lijden 
Rode bloemen: bloed van Christus

  


Witte Donderdag

Brood en wijnkruik verwijzing naar laatste avondmaal
Water en doeken: voetwassing
Touw: voorbode van het verraad van Judas

 

 


Vespers

Een  ingetogen schikking als teken van bezinning en gebed

 Palmzondag
gekleurde doek: de juichende mensen hebben verschillende verwachtingen
zachte bolletjes mos: zachtheid
rode viooltjes: nederigheid
Niet het geweld maar de zachte krachten zullen het uiteindelijk winnen.

 

 

5e zondag
dorre takken en levende bloemen:
wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.
Leven is sterker dan de dood.

 

 

 

4e zondag
roze kleur: het licht van Pasen schijnt door donker heen
Het mandje symboliseert de resten die overbleven nadat Jezus
een grote menigte voedde met 5 broden en 2 vissen. 

3e zondag.
De positieve, levende woorden van Jezus worden uitgebeeld
door de rode rozen. Deze woorden zetten de mens op het spoor
van leven en liefde.

 

 

2e zondag.
De witte Calla staat symbool voor ontmoeting.
De vaasjes met diverse bloemen en kleuren geven aan
dat we leven met verschillende mensen: God zorgt voor iedereen!

 
1e zondag.
Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde.
Dit wordt uitgebeeld door een berg die wordt gevormd van drie schijven van een boom.
De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid.
De berg is de plaats van ontmoeting met God.
Jezus wordt in de woestijn door de duivel verzocht.
We zien de verleiding in de vorm van een gele bloem die
schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.