Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Hof van Lof
Jeugd
 

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk
jaar. Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.

Klik hier voor het archief van de bloemengroep.

Liturgische bloemstukken: Op weg naar Pasen en Pinkster 2018


2e zondag

3 tentjes bedoeld voor Jezus, Elia en Mozes
Wolk van gipskruid bovenaan de berg: stem van God
3 bloemen van Anthurium: de luisterende oren
1e zondag

Basisopstelling: Groene achtergrond: olijfberg
Paarse doek: ingetogenheid, we leven toe naar het lijden en sterven van Christus
beeldje van 2 personen die elkaar omarmen met een witte bloem erachter:
teken van vertrouwen en zorgzaamheid.

juten doek met stenen en zand: woestijn
distels: zorg en kommer
wilgentak met knopjes: teken van nieuw leven

 

 

Het bloemstuk voor Jan Esveldt.
Het is een lente bloemstuk, dat symbool staat voor een nieuw begin.
Jan staat ook aan het begin van een nieuwe periode in zijn leven.
Specifiek staat de kersenbloesem symbool voor het nieuwe begin.
In het bloemstuk zijn rozen verwerkt, die staan voor de liefde voor het vak van predikant dat hij zolang heeft uitgeoefend, maar ook voor de wederzijdse waardering tussen predikant en gemeente.  
De klimop ( hedera) geeft de onverbrekelijke vriendschap tussen Jan en de Vredeskerk gemeente weer.
De Leeuwenbek  symboliseert het kunnen bewaren van geheimen en geeft de vakkundigheid aan waarmee Jan woorden wist te bewaren die hem door gemeenteleden werden toevertrouwd.
De vogelmelk (Ornithogalum arabicum) is aan het bloemstuk toegevoegd , omdat die de zuiverheid weer geeft waarmee Jan het woord van God in de gemeente verspreid heeft.