Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   

Busjes maand oktober

Het busjesproject voor de maand oktober is bestemd voor Precious Stones , een jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon (Rangoon), de hoofdstad van Myanmar (Birma).
Ontstaan vanuit de Methodistenkerk begon de organisatie Precious Stones in 2006 met kleinschalige projecten voor gemarginaliseerde vrouwen en jongeren.
De organisatie organiseerde vrouwen om om weerbaarder te worden en aan een inkomen te werken. Ook jongeren krijgt Precious Stones bij elkaar, ze leren voor zichzelf opkomen, hun talenten ontdekken en denken na over thema´s zoals seksualiteit en drugs. Precious Stones wil zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van vrouwen en jongeren in Myanmar.

Meer informatie over dit project is te vinden via volgende link:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/toekomst-voor-vrouwen-en-jongeren#more-info
Middels het busjesproject willen wij als Vredeskerk Precious Stones ondersteunen.
Uw giften zijn hiervoor van harte welkom.VERSLAG VAKANTIEPROJECT 2015

Namens de kinderen die hebben mee gedaan aan het vakantieproject wil ik u heel hartelijk danken.
We hebben elke donderdag in de zomervakantie een activiteit georganiseerd voor de kinderen van de minima, waaronder de kinderen van de voedselbank.
We hebben geknutseld, poffertjes gegeten, gezwommen, springkussen, speurtocht en zijn met de bus naar de Julianatoren geweest.
De 10 tot 12 jarigen zijn met de auto naar Walibi geweest.
Zoals u ziet veel variatie. Er deden gemiddeld 40 kinderen mee per activiteit.
We hebben leuke en gezellige dagen gehad. Blijde gezichten bij de kinderen en ouders. Leuk om te zien dat er vriendschappen opbloeien. Kinderen die ook op de andere dagen elkaar opzoeken. De laatste dag hebben we afgesloten met een barbecue.
Hier waren ook de ouders voor uitgenodigd. Gezellig.

Naast de bijdragen van een aantal kerken, waren ook bedrijven bereid om ons te sponsoren.

Namens de kinderen, bedankt voor uw bijdragen.

Samen met de vrijwilligers kunnen we terugkijken op een goede zomervakantie.

Gezien Schoo

Op naar de zomer van 2016.