Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
 
Collecterooster
Busjesproject
ZWO nieuws
Nijkerks Diakonaal Beraad
   


Toelichting op het collecterooster

In de dienst van 8 april is de eerste collecte bestemd voor Beheer en Onderhoud.
De tweede collecte is voor het Diaconale ouderenwerk van de Vredeskerk.
In de dienst van 15 april is de eerste collecte bestemd voor Muziek in de
Vredeskerk en de tweede collecte is voor het Diaconale werk van de Vredeskerk.

Kinderen in de knel (18 maart)
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer
te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. Moeders werken in zelfhulpgroepen aan een alternatief of extra inkomen voor het gezin en leren opkomen voor de rechten van hun kinderen.
SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de
kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden.
Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India.
Van harte aanbevolen!

25 maart: 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede,
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zuur. Mothers Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk van Oeganda wil hierin verandering brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal
ontwricht. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Samen met hun man kunnen zij bij de medewerkers van Mothers Union relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin, waardoor ook
huiselijk geweld wordt gestopt.
Ook geeft Mothers Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het
omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.
Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals Mothers Union in Oeganda.
Van harte aanbevolen!

Vrijwilligershulp gezocht voor 10 uur per jaar!!
In verpleegtehuis Zilverschoon, nu genaamd De Pol, wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden voor de bewoners.
Deze 52 diensten worden verdeeld onder de diverse kerken in Nijkerk.
Voor ons als Vredeskerk betekent dit, dat wij bij 5 diensten( per jaar) helpen.

Wat houdt dit nu in?
Wij halen de bewoners op bij de diverse afdelingen en brengen hen naar de
kerkzaal. Tijdens de dienst zitten we tussen de bewoners, zodat wij indien nodig kunnen helpen met het opzoeken van de diverse liederen. Na afloop brengen wij alle bewoners weer naar de afdeling. Het belangrijkste vergeet ik nog bijna.
Vooraf drinken we met alle vrijwilligers een kopje koffie of thee.

Onze vrijwilligersgroep heeft dringend aanvulling nodig om dit te kunnen blijven doen.
Het is ontzettend dankbaar werk en qua tijd prima te doen.
Wilt u meer informatie of een keer een dienst bij komen wonen dan kunt u contact opnemen met Greet Stolk

Onze 1e dienst staat gepland voor 6 maart a.s.

Namens alle bewoners alvast bedankt voor uw aanmelding.


De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven worden bezorgd,
gaan vandaag naar ………

Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, namens onze gemeente.
Wij vormen een gemeente en laten dat door de bloemengroet blijken.

Achter deze zin, de bloemen, die als groet en medeleven worden bezorgd, gaan vandaag naar…. zit meer dan u misschien vermoedt.
De diaken belast met het plaatselijk diaconaat, Will Roest, krijgt van predikant, ouderling of zomaar een gemeentelid een naam door van een zieke. Soms zijn het meer namen.
Zij geeft dit wekelijks door aan de scriba die het in de afkondiging verwerkt. Aan degene van de bloemengroep die in die week de zorg heeft voor de bloemen geeft zij door hoeveel boeketten er nodig zijn. Een kaartje wordt geschreven en klaargelegd.
Na de dienst brengt de dienstdoende diaken de bloemen weg.

Wij vormen een gemeente en willen dat door de bloemengroet laten blijken.
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de bloemen worden weggebracht en dat is het.

U kunt ook iets doen:

Misschien kent u iemand die een blijk van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam door aan de diaken.
Misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen vandaag. Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier mee kunt doen.

Doe het eens.
Bied de dienstdoende diaken eens aan de bloemen weg te brengen.
Bel de diaken op wanneer u iemand kent die ziek is.
Aafke Komduur: 2458527

Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het werk in onze gemeente.