Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
HVG
Jeugd
 
Hervormde vrouwengroep “Vredeskerk” (H.V.G.)

In onze Gemeente is een hervormde vrouwengroep, waarvan de leden geregeld samenkomen om vanuit hun geloof bezig te zijn met geestelijke, maatschappelijke en culturele belangen. Het bestuur probeert, in overleg met de leden een zodanig programma te maken, dat ontmoeting, discussie, spel, lezing, advent- en paasvieringen  in het teken staan van de doelstelling.

De  leden zijn van verschillende leeftijd, dus iedereen is welkom op de bijeenkomsten. Deze worden gehouden op maandag, om de drie weken. (zie aankondiging in het kerkblad). Van september tot mei. Door de H.V.G. wordt jaarlijks voor ouderen in de gemeente een kerst- en een paasviering verzorgd. Ook wordt, indien mogelijk, jaarlijks een avondrit georganiseerd. Voor deze activiteiten zijn chauffeurs van harte welkom !
De data van genoemde activiteiten vindt u te zijner tijd vermeld in het kerkblad.

Bijeenkomsten                   : maandag om de drie weken (aankondiging in het kerkblad)
Plaats/tijd                        : Matteüszaal (grote kerkzaal) Vredeskerk, van 19.45 tot 21.45 uur.
Voorzitter/contactadres      : Mevr. M. Heimensem-v.d.Wiel, Wittenburg 52, 3862 EJ.  

E-mail : hvg@vredeskerk-nijkerk.nl