SIRKELSLAG 2015

‘Een wereld te winnen’
Dit was het thema van interactieve spel Sirkelslag op vrijdagavond 6 februari met de jeugd van 12+.
Samen met nog 633 andere teams in Nederland hebben we 5 spellen gespeeld.
Met ons puntenaantal van 292 zijn we uiteindelijk 67e geworden en dat is een geweldige presentatie.
Er was dan ook echt sprake van een goede teamgeest en dat was de grote winst van de avond.
Wat was het leuk om met jong (13) en ouder (4) aan de opdrachten te werken.
Alles stond in het teken van de textielindustrie in India, waarin veel kinderen werken en niet naar school gaan.
Voordat we aan de spellen begonnen hebben we eerst energie opgedaan door samen te eten. Nasi en seizoensvla.
De stemming zat er direct al in. Om 19:30 startte het spel.
Kennisvragen, behendigheid, geheugen training en creativiteit; alles kwam voorbij in de opdrachten.
Spel 5 was uniek in de geschiedenis van Sirkelslag: Gedurende 75 minuten kregen we de tijd een mini-rommelmarkt en online-veiling op te zetten èn te houden.
Alles ten bate van SAVE, in een Indiaanse organisatie die straatkinderen en werkende kinderen opspoort (project van Kerk in Actie).
Deze kinderen krijgen onderdak en onderwijs, waar ze niet mishandeld (!) worden, zoals een 12-jarig meisje voor de camera vertelde.
Wij mopperen over het school naar gaan, dáár hebben ze er alles voor over om die kans te krijgen.
Onderwijs biedt je de kans om niet 12 tot 16 uur per dag in de fabriek te werken.
We hebben onze talenten online aangeboden: autowassen, taartbakken, oppassen, op visite gaan bij een oudere.
Dat leverde € 41,50 op. In de kerk zelf hebben we nog € 37,00 opgehaald met de rommelmarkt/offline-veiling.
De diaconie heeft dat bedrag aangevuld tot € 200,00 wat een enthousiast applaus opleverde.
Uiteindelijk hebben de 634 teams in die korte tijd meer dan € 44.000,00 binnengehaald.

Even wat feitjes:
Voor € 4,25 wordt een kind opgespoord; voor € 120,00 kan een kind een jaar naar school;
een kind een jaar opvangen kost € 650,00; beleidsbeïnvloeding kost op jaarbasis € 4000,00.
Ook wordt geld gestoken in het verbeteren van de gezinssituatie.
SAVE doet geweldig werk en samen met ruim 7500 Nederlandse jongeren en al diegene die financieel hebben bijgedragen
kan SAVE heel wat kinderen opsporen en onderwijs geven.

Janique, Claudia, Dian, Bas, Mirjam, Carlijn, Iris, Sarah, Denise, Martijn, Lukas, Jasper, Anne-Roos, Robert, Miranda,
Mini, Hester, ouders en andere belangstellenden en diaconie: bedankt.
Het was een geweldige avond!!

  

Click here for a slideshow