Home
 
 
Actueel
Agenda
Activiteiten
Fotoboek
Koren
Adressen
 

Jeugdkapel:
Gelijktijdig met de kerkdienst op zondagmorgen komen jongeren apart bijeen.
In iedere bijeenkomst komt een (actueel) onderwerp aan de orde. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk.
Tijdens de viering drinken we wat met elkaar. De data worden vermeld in het kerkblad en op de website www.vredeskerk-nijkerk.nl.  Ook hangen er datalijsten op 3 verschillende prikborden in het kerkgebouw.
De jongeren zelf worden geïnformeerd per mail.

Doel: 
Leeftijd:
Plaats:
Aantal: 
Tijd: 
Inlichtingen: 

Jongeren bij de kerk betrekken door tijdens de dienst met jongeren te discussiëren en samen te bidden
Jongeren van de middelbare school (12 tot en met 17 jaar)
Vredeshoek,
Ongeveer 1 maal per 2 weken
Zondagmorgen, 10.00 – 11.00 uur, aankondiging in het kerkblad
Mevr. I. van Poolen (Ilvy) E-mail: jeugdkapel@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugddiensten:

Op de derde zondag van  november wordt de jaarlijkse Thomasviering.(Thomas Celebration) gehouden.
Dit is een moderne eigentijdse viering voor jongeren en voor iedereen die zich jong voelt. Met videobeelden, muziek en creatieve verwerkingen van de Bijbel aan de hand van een thema.
In het voorjaar wordt er een jeugddienst samen met Expeditie Corlaer gehouden. Jongeren van de Vredeskerk, leerlingen van het Corlaer, een jeugdouderling en de predikant bereiden de dienst voor en zorgen voor de uitvoering.
De dienst in juni is een gezinsdienst. Deze dienst wordt voorbereid door het Kinderkoor en de Kindernevendienst
Doel:
Leeftijd:
Plaats:
Aantal:
Tijd:
Inlichtingen:
Verzorgen van speciale diensten voor en door jongeren
Jongeren
Kerk
3 keer per jaar
Zondag ( zien aankondiging in het kerkblad )
Mevr. J.K. Wolters (Mini) E-mail: jeugddienst@vredeskerk-nijkerk.nl

Paasontbijt:

Met de jongeren van 11 t/m 17 jaar starten we de Paaszondag, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, met een gezamenlijk ontbijt; aansluitend gaan we met elkaar naar de dienst.
Doel:
Leeftijd:
Plaats:
Aantal:
Tijd:
Inlichtingen:

Samen met andere jongeren het Paasfeest vieren.
Jongeren van groep 8 tot en met 17 jaar
In een kerkzaal
1 keer per jaar
Paaszondag (tijd wordt in kerkblad vermeld)
Mevr. I. van Poolen (Ilvy) E-mail:paasontbijt@vredeskerk-nijkerk.nl


Vredeskerk JeugdDag ( VJD ) in plaats van kampeerweekend:

Al weer enkele jaren wordt er de VJD gehouden (in plaats van een kampeerweekend), waar veel animo voor is.
In  juni zal op een zaterdag deze dag plaatsvinden. Gedurende die dag zijn er diverse activiteiten. Enthousiaste vrijwilligers organiseren een jeugdkapel, lunch, middagactiviteit en in de avond kijken we een film in de Vredeshoek. Ontmoeting en ontspanning staan centraal. De jongeren worden voor deze dag uitgenodigd middels een mail, het kerkblad en de website: www.vredeskerk-nijkerk.nl/jeugdwerk
Doel:
Leeftijd:
Plaats:
Aantal:
Tijd:
Inlichtingen:
Jongeren een gezellige dag bezorgen en het groepsgevoel bevoorderen.
Jongeren van 11 t/m 17 jaar ( vanaf groep 8 )
Sart en finish in de Vredeshoek.
1 keer per jaar.
een zaterdag in juni.
Dhr. M.J. Dupain (Michel) E-Mail: jeugddag@vredeskerk-nijkerk.nl

Overige activiteiten
Naast al die hiervoor genoemde initiatieven worden er incidenteel nog andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Bijvoorbeeld  Sirkelslag, schaatsen, film en zwemmen. Die vinden plaats in het weekend. Rondom de gezamenlijke activiteit eten we vaak met elkaar en gaan naar een speciale dienst.

Je wordt via de prikborden in de kerk, het kerkblad en op de website geïnformeerd, wanneer en waar deze activiteiten plaats vinden

Jeugdpagina in kerkblad en op de website:
Houd het Kerkblad en de website in de gaten!
Mededelingen en activiteiten voor kinderen en jongeren worden elke 14 dagen op de Jeugdpagina’s in het Kerkblad geplaatst, door de jeugd zelf, door de leiding van de verschillende groepen, door de Jeugdraad of door het J.A.O.
De kopij moet digitaal aangeleverd worden aan: kerkblad-kopij@vredeskerk-nijkerk.nl

Tot slot:
Actief deelnemen kost energie, maar je krijgt er ook energie van. Deel uitmaken van een leuke groep met eigen activiteiten is aantrekkelijk. Ben je enthousiast geworden en wil je ook actief deelnemen in het jeugdwerk?
Je bent meer dan welkom!
Neem voor informatie contact op met één van de leden van de Jeugdraad of genoemde contactpersonen. En zet deze in je adresboek: jeugdraad@vredeskerk-nijkerk.nl