Home
 
 
Actueel
Agenda
Activiteiten
Fotoboek
Koren
Adressen
 

KINDERNEVENDIENST

Project veertigdagentijd en Pasen 2018

In de veertigdagentijd leven we met de kinderen toe naar Pasen.
We lezen verhalen over de weg die Jezus gaat. Op die weg is hij niet alleen: God zorgt voor hem. Vanuit die hemelse bron kan Jezus ook zorgen voor de mensen die hij tegenkomt. En hij laat zien hoe je voor elkaar kunt zorgen: bijvoorbeeld door even met iemand te praten, door brood te delen en vrolijk te zijn.
Met de kinderen staat deze periode in het teken van het thema ‘Ik zorg voor jou’.
We staan stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.

Zondag 18 feb 2018 – Marcus 1:12-15

Ik zorg voor jou
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in.
Maar Jezus is daar niet alleen.
Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem.
Met de kinderen hebben we het over het thema ‘Ik zorg voor jou’.

 

 

 

Zondag 25 feb 2018 – Marcus 9:2-10

Ik praat met je
In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat.
Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo.
Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus.
Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.


 

 


ACTIVITEITEN 2018 : JONGEREN 11 T/M 17 JAAR
Er is jeugdkapel op de volgende zondagen:
18 februari
4 en 18 maart

11 maart jeugddienst 18.30 uur:

Wil je meer weten over de jeugdkapel of de activiteiten,
mail dan met Hester of Mini : jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl