Home
 
 
Actueel
Agenda
Activiteiten
Fotoboek
Koren
Adressen
 

KINDERNEVENDIENST

Zondag 15 okt 2017 – Matteüs 22:34-46


Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben.
Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan.
Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand.
Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel.
Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren.
Daar word je vrolijk van!

 

 

Zondag 22 okt 2017 – Matteüs 9:1-8

Laat het achter je
Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust.
Uw zonden worden u vergeven.
Wat verkeerd ging in uw leven, mag u
achterlaten.’ De man staat op en gaat naar huis.
Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je wilt laten.
Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!
JEUGDKAPEL
Zondagmorgen 15 oktober is de zolder van de Vredeskerk weer the place to be voor de jongeren van onze kerk.
Vanaf 10.00 uur staan thee en koekjes weer klaar om er een gezellig en zinvol uurtje van te maken.
Het thema is op dit moment nog niet bekend, maar alle jongeren zullen via de mail op de hoogte worden gehouden.
Welkom! We zoeken nog mensen die ons team willen
komen versterken. Iets voor jou?

ACTIVITEITEN 2017 : JONGEREN 11 T/M 17 JAAR
Er is jeugdkapel op de volgende zondagen:
15 en 29 oktober
26 november
10 december

Op zondag 12 november is er ’s avonds de Thomas Celebration.
In de middag van 12 november gaan we trampolinespringen,
Noteer deze datum en spreek alvast af met een vriend of vriendin.

Wil je meer weten over de jeugdkapel of de activiteiten,
mail dan met Hester of Mini : jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl