Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

Kerkblad
Ons kerkblad verschijnt gemiddeld eenmaal in de 14 dagen. Dit blad vormt, samen met de website het hart van onze communicatie en is onmisbaar voor wie betrokken gemeentelid wil zijn. U kunt desgewenst kopij aanleveren voor het kerkblad. Plaatsing geschiedt na beoordeling door de redactie. U kunt de kopij aanleveren per e-mail E-mail: kerkblad-kopij@vredeskerk-nijkerk.nl
De sluitingstijden voor het inleveren van kopij zijn te vinden op de achterzijde van ieder  kerkblad en op de website

Wanneer u gaat verhuizen, of wanneer u abonnee wilt worden, kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau: Mevr. P.C. Reijnen (Ellen). Zij houdt kantoor in de kerkgebouwen op maandagochtend van 09.00-11.30 en donderdagavond van 19.00-20.30 uur, Vredeskerk, van Reenenpark 23 3862CB tel: 2454694
E-mail:kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

Voor degenen, die onverhoopt geen kerkblad hebben ontvangen of een extra kopie wensen: Er ligt in de hal van de kerk een aantal extra exemplaren. U kunt zich daarvan zelf bedienen. Mocht dat een probleem opleveren of krijgt u structureel geen kerkblad, dan kunt u contact opnemen met: Dhr. E.C.A. Versluis, Tolhuislaan 16, 3862 WL E-mail: cvk-secretariaat@vredeskerk-nijkerk.nl

Website www.vredeskerk-nijkerk.nl.
De website neemt een prominente plaats in bij de communicatie in onze gemeente. Actuele informatie is snel en effectief ter beschikking, maar ook verslagen van activiteiten in alle geledingen van onze Vredeskerk. Verlucht met foto's. Alleszins de moeite waard dus om van tijd tot tijd op onze website te surfen. Zet hem dus maar in uw favorieten

Wilt u  informatie aanleveren voor het kerkblad en de website dan kan dat via:
E-mail: kerkblad-en-website-kopij@vredeskerk-nijkerk.nl